Tìm kiếm: abitofcreepypasta
2 truyện
[ Creepypasta / yaoi ] Class of the creepypasta .

. Xin chào? =)) các cậu đã đọc ở nick cũ tớ chưa? _ hâhha , hy ? I'm coming back 💜🌼

1.6K 6 97
[One-shot Kinh dị] NÓ đang nhìn đấy!

Author: J•E•S•S®Genre: Short Story, HorrorRatings: PG (Parental Guidance Suggested)Nó là truyện kinh dị, if you know what I mean......Toàn bộ nhân vật, bối cảnh và sự việc đều do trí tưởng tượng mà ra. Nếu có gì đó giống với thực tế thì chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên và tác giả hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm.Claimer : Truyện này thuộc bản quyền của Virtual Writer Black_Snow_01®. Mọi hình thức sao chép đều là không hợp pháp và tác giả hoàn toàn có quyền kiện cáo....PreviewCánh cửa sổ duy nhất trong phòng ngủ của mày ở ngay trên đầu mày, hướng ra ngoài đường. Mày có đủ dũng cảm để rèm cửa sổ mở vào buổi đêm?Có ư? Chắc chắn chứ? Vì NÓ đang nhìn đấy!NÓ là thứ quái gì ư? Ồ, tao không biết.Nỗi sợ là một thực thể vô hình....Copyright © 2014 by J•E•S•S®

2.5K 1 168 Full