Truyện bởi: vuongthienvien
1 truyện
Detective Conan and Magic Kaito quotes

Hãy cùng xem suy nghĩ, quan điểm của những nhân vật trong Case Closed và Magic Kaito về những khía cạnh trong cuộc sống nhé!

47.2K 74 1.9K Full