Truyện bởi: vksakurayae19
3 truyện
(Identity V x Reader) Vã!!

Đã quay lại rồi mấy ní ơi😭===-Allmale x Reader.Warn: Nsfw, ooc, cringe, sai cốt truyện, phi logic.

4.5K 13 353
|Genshin impact x Reader| Nơi Nhận Hàng Cho Những Con Vã

Warning: Ooc, Yandere, r18.-nơi này chỉ có bạn và bias, enjoy.________Lưu ý:Mình có nhận req, nhưng trả trễ nhắm

16.5K 21 1.1K
[Your Boyfriend Game]

Sự lựa chọn của Y/n là do mình, Y/n mặc định là nữ (Xin lỗi nếu bạn không thích thì có thể Click Back ạ)Btw tạo ra trong lúc vã Peter xD có thể sẽ Drop nếu bí ý tưởng Truyện của mình nói không với teencode hay viết tắt, đôi khi sẽ sai chính tả, mong mọi người bỏ qua.

3.5K 6 255