Truyện bởi: sungyoung07
3 truyện
All CP TNT + TF gia tộc

Truyện được dịch từ Lofter về các CP của TNT và TF gia tộc.

9.5K 11 500 Full
Văn Văn, đã bị Chu Chu block?

Truyện bao gồm cái mẫu tin nhắn vui nhộn liên quan đến TNT - Lưu Diệu Văn và TF gia tộc - Chu Chí Hâm được tác giả lượm nhặt trên Weibo và trans lại. Các bài trans chưa được sự cho phép của tác giả mong các bạn lưu ý.

9.1K 24 713 Full
祺管严

Truyện bao gồm các đoản văn nhỏ dễ thương, bản dịch chưa xin phép tác giả, truyện hoàn toàn lấy từ Lofter và đính kèm link của tác giả.Một số truyện do chính tác giả viết.

9.4K 15 602 Full