Truyện bởi: potabeans
2 truyện
|Linh Hà| Một ngàn bước

một ngàn bước chân không hề khó đi, chỉ cần kiên nhẫn.một ngàn bước để tới bên em không khó, chỉ cần người không thay lòng.

103.3K 27 6.9K Full
| Linh Hà | ĐOÁ SEN ĐỎ

oneshot ngẫu hứng được mình hoàn thành khi nghe Gurenge.5.05 a.m 24/08/2022.

1.5K 1 176 Full