Truyện bởi: __Asher_17
4 truyện
[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn

Tác phẩm: Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó NghiễnTác giả: Thời Vi Nguyệt ThượngEditor: SuThanhYctThể loại: Cổ đại, Trọng sinh, Thanh mai trúc mã, Cung đình hầu tướcNguồn: https://www.wattpad.com/story/151994684?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=__Asher_17&wp_originator=QwBk0qI%2BPOaoUbji4Ei3aPvY9b%2F2nEFNcdTYgB82G5HarQR4HTwvo58NMp90yziv%2Bvj2pY40VtY1OEDvsbvhAGjThDrh%2BkMvk4vStsGkhx2aN9fLf3PjfPJ5T6vPwO4D

788 33 128
[Chuyển Ver] [JENSOO] Ái Phi Thỉnh Bớt Giận

Tác phẩm: Ái Phi Thỉnh Bớt Giận Tác giả: Lạc DuệEditor: Liên Pinkhttps://www.wattpad.com/story/57541092?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=__Asher_17&wp_originator=x9zhHc4vAZPj9zyPNZ7liOoqnCojsYb9bBIkQjHygNMLw95U4rYLO2i8t7rwvFvUzzqAU5ci5VX13YjrgwbzUtTf%2B6dzQXUue9wRbJt%2F5rZZBUilTe7jLq7sRg9Zt2Wc_________________________________Cổ đại, cung đình, thoải mái, thanh thủy văn, nữ nữ sinh con, 1×1, HE. Tình trạng : 26 chương + 1 Phiên ngoại

7.9K 28 451 Full
[Chuyển Ver] [JENSOO]Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt Nhất

Tác phẩm: Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt NhấtTác giả: Lưu Ly DiêmThể Loại: Cổ đại, Nữ cải nam trang, Xuyên không

3.8K 108 329 Full
[Chuyển Ver] [JENSOO] Omega Nàng Là Tiểu Người Câm

Tác phẩm: Omega Nàng Là Tiểu Người CâmTác giả: Đào Bảo Tiểu Viên

8.3K 63 617 Full