Truyện bởi: Khoaitaynatbet
2 truyện
[Fanfic Kim/Porchay] Dystopia [Kinnporsche novel/TV series]

"Chúng tôi bị bỏ lại, bởi chính những người cùng chung máu mủ."Cp: Kim Khimhant Theerapanyakul x Porchay Pichaya Kittisawat Nguyên tác: Kinnporsche (by Daemi) Fanfic by Khoai Tây Nát BétBối cảnh: Hậu tận thế, phản địa đàng.Mong mọi người đọc với một tâm thế thoải mái

30.7K 31 3.1K Full
[Fanfic/KimPorchay] Lullaby [Kinnporsche the series/novel]

Cp: Kim Khimhant Theerapanyakul x Porchay Pichaya Kittisawat Nguyên tác: Kinnporsche (by Daemi) Fanfic by Khoai Tây Nát BétBối cảnh: đời thường Mong mọi người đọc với một tâm thế thoải mái

32.6K 12 2.4K Full