Truyện bởi: Han_Tu_Nguyet
1 truyện
(KHR) (all27) Vongola Decimo_Sawada Tsunayoshi

đây là lần đầu tiên mik viết về thể loại BL nên có j các bạn thông cảm nhak!vì đọc nhiều truyện thấy hay quá cái ý tưởng dạt dào thoinói trước là namxnam nhak hk thik thì OUT liền nhoai~*Và LƯU Ý một điều:NẾU TA BIẾT ĐƯỢC TRUYỆN BỊ ĐEM ĐI THÌ TRUYỆN SẼ- KHÔNG RA CHAP- DROP LUÔN- (có thể) XOÁ TRUYỆN

47.8K 17 2.3K Full