Truyện bởi: FuyuTuna
44 truyện
【All27】 Gia Giáo 《 Vết Sẹo 》 - Hoài Nam Tử

Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7286746---------•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Hoài Nam Tửhttps://yaoyaoyaomian.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad: @FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

1.4K 35 176
【Tổng hợp đồng nhân KHR All27】

Nguồn: Từ nhiều tác giả khác nhau, sẽ để nguồn ở trên đầu mỗi truyện.___________________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.Cá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

7.6K 74 743
【All27】 Loát Thỏ Nơi Sân - Vội chết ở dương sinh...đạo trưởng_già nua + Tsu diệu

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=16826170_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Vội chết ở dương sinh trên đường đạo trưởng_già nuahttps://eldergoat.lofter.com*Đồng tác giả Tsu diệuhttps://1587250882.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

2.3K 25 335
【All27】 Trời giáng manh bảo hai tuổi rưỡi - Thảnh thơi (chuẩn bị khảo thí trung)

Nguồn:https://all271314520.lofter.com/post/1f98f7d1_2b98ccc18_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Thảnh thơi ( chuẩn bị khảo thí trung )https://all271314520.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

261 4 44
【KHR+Conan/Xem Ảnh Thể】Chiếc nhẫn thượng minh khắc chúng ta thời gian

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=19023276_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Giang minh Nguyễn ca ( trường kỳ tiếp bản thảo bản )https://jiangmingruange.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

692 4 100
【All27/Xem ảnh】 Đương Namimori trung học xuất hiện một trương màn hình lớn

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=8395068_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Phi Linh Ký Ngữhttps://feilingjiyu.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

3.6K 18 466
【All27】Thân là ác ma ta vì cái gì luôn là bị lừa - Dũng cảm sống sót

Nguồn:https://4265067906.lofter.com/post/4cc7194f_2b7f88ca4_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Dũng cảm sóng sóthttps://4265067906.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

197 3 54
【All27/Xem Ảnh Thể】 Ta kia chưa từng gặp mặt BOSS - Thừa Lưu Phiếm Tinh Thuyền

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=18477545_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Thừa Lưu Phiếm Tinh Thuyềnhttps://ranxiudulunhui.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

2.5K 10 296
<Tác Giả Drop> 【All27 Xem Ảnh Thể】 Luận Nhân Sinh Đệ Nhị Loại Khả Năng Tính

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=6733500______________________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Ổ Chăn Bên Ngoài Rất nguy Hiểmhttps://starsalwaysshine.lofter.com•Cá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTunaChân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.

6K 42 519 Full
【All27/Gia giáo】 Phi Điển Hình Xem Ảnh-Lướt Qua

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=17514524_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Lướt Quahttps://xinjinjumin197516195161.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

1.3K 8 190
【All27 / Mạt Thế】 Mafia liền tính về quê cũng muốn tiếp tục nỗ lực - Chất...tinh

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=7865806_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Chấp nhất phủng tinhhttps://efoufa.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

488 8 81
【All27/ABO】 Giáo Phụ Đại Nhân Đến Tột Cùng Hoài Ai Nhãi Con

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=17950371_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Đang Lẩn Trốn Tiểu Than Nắmhttps://meiq0929.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

677 5 85
【BSD+KHR+Conan】 Nghĩ Như Thế Nào Thế Giới Dung Hợp Đều Không Nên Như Vậy-Ca Tháp

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=15775481_____________________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Ca Tháphttps://1869270.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad: @FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

1.2K 5 88
【All27/Xem Ảnh】 Một cái yếu tố quá nhiều khác loại xem ảnh - Không đáng quân ca

Nguồn:https://qinggexiaoyaosheng.lofter.com/post/4c57dd9c_2b98aec42_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Không đáng quân cahttps://qinggexiaoyaosheng.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

154 1 18
【ALL27】 Ở nhân gian phế sài mị ma cũng muốn hảo hảo sinh hoạt đi xuống - KoCa

Nguồn:•Ao3:https://archiveofourown.org/works/44576014 (bản Convert)•Lofter:https://jiujiujiaodexiaoniaoer.lofter.com/post/30e99a78_2b81398b7_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả KoCahttps://jiujiujiaodexiaoniaoer.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

335 8 72
【All27】 Ta, Vongola, mạc đến linh hồn - Phiền, khi nào không ai......đổi mới

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=17979701_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Phiền, khi nào không ai đánh rắm cổ, khi nào đổi mớihttps://shuangshengzhonghuang.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

821 13 159
【All27 | Khr/Conan】 Grayscale/ Hôi Giai (Thước Xám) - Bổ Túc / Complementary

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=17130983【Gia kha】 Hôi GiaiNếu Sawada Tsunayoshi là xưởng rượu người ngoài biên chế_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Bổ Túc / Complementaryhttps://arisulili.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

1.9K 34 206
【All27/Phát sóng】 Hủy diệt cùng tân sinh cùng tồn tại viễn cổ cùng tương lai

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=18835993_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Tự hưu quan - văn sử phiên bảnhttps://xinjinjumin7334180.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

204 2 30
【ALL27 / Xem Ảnh Thể】 Xem ảnh chính mình lễ tang là cái quỷ gì lạp!

Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=16988878_______________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Muốn Ăn Đồ Ăn Vặt A.https://zheichishitiande.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

4.5K 12 514
【All27】 Tân Thủ Thôn npc cũng không phải là như vậy dễ làm - Ruo nian er

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=4018877_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Ruo nian erhttps://ruonianer.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

136 2 20
【All27】 Trốn Tù Kế Hoạch - Bầu trời chim bay

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=18733918_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Bầu trời chim bayhttps://xingchenwuyuan56569.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

159 3 21
【KHR+BSD+Conan/Xem Ảnh Thể】 Vị kia thủ lĩnh, quá mức ưu tú - Bắc hẻm nam miêu ✨️

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=18461419_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Bắc hẻm nam miêu ✨️https://xiaoyouzizhenhaochi.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

452 2 65
【All27】 Ta nói ta kỳ thật là cái thiết phế tài các ngươi tin sao

Nguồn:https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=18901341_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Ta hảo hỏng mấthttps://kemonisi.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

159 2 21
【All27】 Trừu tạp sau, tiến vào một thế giới khác - Đông thổ đường đường

Nguồn:https://yolanda94288.lofter.com/post/74463445_2ba06973f_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Đông thổ đường đườnghttps://yolanda94288.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

86 1 18
【All27】 Đáng giận! Cách vách lều người thủ hộ - Ta ở trên trời phi

Nguồn:https://posuidexingfu.lofter.com/post/4b7beff8_1ccde9282_____________•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Ta ở trên trời phihttps://posuidexingfu.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

533 5 83
<HOÀN> 【All27/Gia giáo xem ảnh】 Kinh ngạc tương lai-Chi Ấm Đường Thâm

Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=15218840______________________【 Gia giáo xem ảnh 】 Kinh ngạc tương lai - Chi Ấm Đường ThâmXem ảnh thời gian tuyến là tương lai chiến hậu, 27 đoàn người vừa mới về đến nhà, kết quả bị tụ tập tới rồi một chỗ không gian, quan khán tới rồi một cái khác đáng sợ tương lai, lại một lần cứu vớt thế giới. ooc thuộc về ta, nhân vật thuộc về thiên dã, không cần oán trách bất luận cái gì nhân vật.Nhân vật có nhất định ooc, hành văn không tốt, thứ lỗi! Nếu có cùng mặt khác thái thái tương tự tình tiết hoặc là tương đồng chỗ, thỉnh báo cho ta, cảm ơn.Bổ sung một chút, thời gian tuyến là chưa bao giờ tới chiến sau khi chấm dứt, xem ảnh không có kế thừa thiên cùng đại lý chiến, bởi vì ta không thấy quá truyện tranh, chỉ hiểu biết một chút đại khái cốt truyện, cho nên viết ra tới ta sẽ lệch khỏi quỹ đạo, cho nên lược quá, sau đó từ ta chính mình não động bộ phận bắt đầu xem ảnh.---------•Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, Cá chỉ chỉnh sửa tên một chút cho dễ hiểu thôi.•Tác phẩm này thuộc về tác giả Chi Ấm Đường Thâmhttps://sfcjiemengjieyao.lofter.comCá đăng tác phẩm lên vẫn chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại lung tung ở những nơi khác! Cá chỉ hoạt động duy nhất ở wattpad:@FuyuTuna♡Chân thành cảm ơn! Chúc mọi người xem vui vẻ.♡

16.3K 104 1.7K Full