Truyện bởi: Cua0809
2 truyện
[ Tổng Hợp ] đêm xuân

* Tác giả : cua0809* Lưu ý :- Chứa những từ ngữ thô tục - Không xem vui lòng out- Không đăng lại - Không lấy ý tưởng [ không copy ]* Thể loại : R18

186 5 16
[Haikyuu!!] mưa và cầu vòng

* Tác giả : cua0809* Lưu ý :- Chứa những từ ngữ thô tục - Không xem vui lòng out- Không đăng lại - Không lấy ý tưởng [ không copy ] * Thể loại : trọng sinh , gia đình , tình yêu , học đường , bạo lực

26 1 3