Truyện bởi: Alittlechill_forlife
3 truyện
Music Projects

CHILL NOW!Nơi đăng tải những dự án âm nhạc của A Little Chill For Life.

43 2 10
Super Chill Collect Mart

♩ ♪ ♫ ♬Oh yeah, vào đây có cái này vui lắm nè cậu ơi!Hmm, có lẽ cậu đã quá quen gọi nơi tìm những bài nhạc cho cậu là "Music shop" rồi đúng không? Chúng tớ đã đột phá nó bằng cái tên đầy tự hào: Super Chill Collect Mart đấy. Những collectors music đã nạp đầy năng lượng rồi. Let's chill!♩ ♪ ♫ ♬

995 10 106
[NEW] Recruitment【Generation 3.0】

Hãy sang phe của chúng tớ!

270 2 28 Full