Thông báo

Vì tui đang tập trung học và viết tiếp chuyện Mùa Hè và Hoà Tulip nên tuôi sẽ dừng đăng chuyện này đến ngày 27.8  nhoéee. Mong mng tiếp tục ủng hộ, yêu mng=)))

Tóm lại: chap 7 sẽ có vào ngày 27.8.2023 nhe

Dự kiến: chap 8 - 30-31.8.2023

Bình luận